Miesto: Banská Bystrica, Tajov
Cena: 12€/os
Rezervovať!

Popis :
Navštívte Stredoslovenské múzeum, Poštové múzeum, pamätník SNP, ktorý má expozíciu bojov v SNP, premietanie filmov s vojnovou tematikou. V Tajove si prezriete rodný dom Jozefa Gregora Tajovského.

Cena nezahrnuje vstupy

Pri 30 platiacich 2 pedagógovia zdarma