Miesto: Gabčíkovo, Jelka, V. Meder
Cena: 8,50€/os
Rezervovať!

Popis:
Výlet s technickým zameraním a zábavou. Zastavenie v Jelke – prehliadka
dreveného kolového mlynu, rarita na Malom Dunaji. Ďalej si pozriete
veľkolepú stavbu vodného diela Gabčíkovo. Výlet môžeme ukončiť kúpaním
v termálnom areály vo Veľkom Mederi.

Cena nezahrnuje vstupy.
Pri 30 platiacich 2 pedagógovia zdarma