Miesto: Modra
Cena: 10€/os
Rezervovať!

Popis:
V Modre návšteva múzea Ľ. Štúra s literárnou expozíciou Ľ. Štúr a Štúrovci.
Hrad Červený Kameň na mohutnom brale so stálou expozíciou historického
nábytku a zbraní. Hradná obrazáreň s výberom obrazov a grafík.

 Pri  30 platiacich 2 pedagógovia zdarma